(0212) 444 99 34
UMRE NASIL YAPILIR

UMRE NASIL YAPILIR?
 
Umre yapmak isteyen kimse önce Medine'ye giderse  Medine'den , Mekke'ye hareket etmeden önce kolaylık olması açısından otelinde ihrama girer ve  Medine'nin 10 km .dışındaki Zülhuleyfe Mikat bölgesinde sünnet olan iki rekat  ihram namazını kılarak umreye niyet eder.                                                                                                                                                      

Eğer hava yolu ile Türkiye'den direk Cidde'ye gidip oradan Mekke'ye geçecekse Umre'ciye kolaylık olması için uçağa binmeden önce havaalanında veya uçak havalandıktan iki saat sonra ihramını giyer.
İhramın Sünneti niyeti ile iki rekât namaz kılar.
1. Rekâtta Kafirun (Kulya eyyühel kafirun)

2. Rekatta İhlas (Kulhuvallahu ehad) surelerini okur. Umreye niyet eder.
 

UMRE İÇİN NİYET

"Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ Şerîke leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n ni'mete lekeve'l-mülk, lâ Şerîke lek"
 'Allahım ben umreye niyet ettim, onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle.'
 "Allahım, senin emrine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. Sana ortakyoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd de nimet te sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda senin eşin ve ortağın yoktur" diyerek telbiye getirir.
 Niyet ve telbiyenin yapılmasıyla ihrama girilmiş ve "İHRAM YASAKLARI" başlamış olur.
Yolculuk esnasında,herhangi bir grupla karşılaştığında, kon
aklayıp tekrar hareketettiğinde yeni bir bölgeye veya şehre girdiğinde telbiye ve tekbir getirir.
Telbiye ve tekbirleri tek rakamlarla (üçer, beşer, yedişer...vs) defa getirmeyi tercih eder.

MEKKE'YE GELİNDİĞİNDE
- Kabe'de Hacer-ül Esved'in olduğu köşeye gelinir, çizginin üzerinde tavaf için niyet yapılır.
 
UMRE TAVAFI İÇİN NİYET
 "Allah'ım senin rızan için umre tavafını yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve kabul buyur."
 

  • Tavaf Hacerü'l Esved'in köşesinde başlayıp yine aynı köşede tamamlanmak üzere Kabe'nin etrafını samimi duygular içinde yedi defa dolaşmaktır. Bu dolaşmanın her birine ŞAVT adı verilir.
  • Tavaf Hacerü'I-Esved'de başlar, Hacerü'l-Esved'de biter.
  • Umre Tafavının ilk üç şavtında Remel vardır.

REMEL kısa adımlarla, hafif koşar vaziyette omuzları silkeleyerek çalımlı olarak yürümektir. Hanımlar remel yapmazlar. IZDIBA ise ihramlının tavaf sırasında sağ omzunu açmasıdır, sünnettir. Tavafa başlarken ve her şavtın bitiş hizasına gelince Hacer-ül Esved Bismillahi Allahü Ekber denilerek selamlanır. Eğer izdiham yoksa, başkasına zarar verilmeyecekse Hacer-ül-Esved öpülür.
Tavafda UMRE KİTABI'ndaki tavaf duaları veya içinden geçen dualar veya Kur'an-ı Kerim okunur.
Tavaf bittiğinde Makam-ı İbrahim'de iki rekat tavaf namazı (kerahat vakti değilse) kılar.                         Birinci rekâtta Kafirun, ikinci rekâtta İhlas sureleri Fatiha'dan sonra okunur.

Daha sonra kitabın dualar kısmındaki Makam-ı İbrahim'de okunan dua okunur.Bundan sonrada Kabe'nin kapısının bulunduğu yerde (Buraya Mültezem adı verilir) Mültezem duası okunur.
 

Mültezem'den sonra altınoluğun altında bulunan ve bir yay şeklinde duvarla çevrilmiş olan "HATİM" denilen yerde en az iki rekat namaz kılınır. Burası Kabe'nin içinden sayıldığından dolayı burada kılınan namaz Kabe'nin içinde kılınmış gibi olur. Namaz kıldıktan sonra Hatim'de okunacak duayı okur.
 
Sonra bolca zemzem içilir. Mümkün olursa yeri ıslatmadan üzerimize ve bedenimize dökeriz. Sonrada zemzem duasını okuruz.
 
SA'Y Safa ile Merve tepeleri arasında yapılan yürüyüşe denilir. Bu yürüme Safa'dan Merve'ye dört gidiş, Merve'den Safa'ya üç geliş şeklindedir. SA'Y Safa tepesinde başlar, Merve tepesinde biter. Safa'dan Merve'ye bir gidişe ŞAVT denir.

Bir SA'Y  7 Şavt'tan meydana gelir.
 
Tekbir, Tehlil, Hamd ve salâvat getirerek Safa tepesine çıkılır ve Kâbe'yi görecek bir yerde durulur. Ve Umre SA'Y 'ı için niyet edilir.
"Allahım senin rızan için Safa ve Merve arasında yedi Şavt umre sa'y ımı yapmak istiyorum. Bu ibadeti bana kolay kıl ve kabul eyle" diyerek Say'a başlanır.
Sonra Safa tepesinden Merve tepesine doğru yürümeye başlar. Dualar bölümünde ki sa'y dualarını veya bildiği başka duaları okur. Tekbir, Tehlil, Salâvat ve Hamd getirir.
Safa-Merve arasındaki iki yeşil direk arasına geldiğinde "HERVELE" yapılır.

HERVELE süratli çalımlı ve canlı şekilde yürümenin adıdır. Bu Hz. Hacer validemizin hatırasını canlandırmak için yapılır.
 
Hervele sa'yın her şavtının sünnetidir. Kadınlar hervele yapmazlar.
 
Yedinci şavt Merve'de tamamlanınca Sa'y duası yapılır.

  •  Sa'y tamamlandıktan sonra, erkekler saçlarını dipten tıraş ederler veya kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarından bir miktar keserler Saçları dipten tıraş etmeden veya kısaltmadan erkekler sakal tıraşı olamazlar. Elbiselerini giyemezler ve diğer ihram yasaklarını yapmazlar. Çünkü gerek erkekler gerekse kadınlar için tıraş olmadıkça ihramdan çıkılmış ve ihram yasakları kalkmış olmaz.
  • Tıraş olduktan sonra ihramdan çıkılmış olur. Bundan sonra ikinci bir Umre için İhrama girinceye kadar Mekke-i Mükerreme'de cinsi ilişki dâhil bütün ihram yasakları kalkmış olur.
  • Bundan sonra Umreci Mekke'de bulunduğu müddet içinde dilediği kadar Tavaf yapar. Kaza namazları kılar. Te'nim, Cürane veya diğer mikatlardan Umre yapar.
  • Harem-i Şerif veya Mekke-i Mükerreme'de kerahat vakitleri Hanefi Mezhebine göre diğer yerlerden farklı değildir. Umreci veya Hacı adayı Mekke ve Medine'de kerahat vakitlerinde nafile namaz kılmaması daha uygundur. Tavaf namazını da kerahat vakti dışında kılması daha uygundur.